Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, imprunea cu SC Mondo Consulting & Training SRL, implementeaza proiectului…

Scopul proiectului:  Diseminarea serviciilor informatice electronice, ca un mod de stimulare a utilizarii tehnologiilor de…

 Despre proiectul Bio- Environment & New Millennium  Partenerii in Proiect  Rezumatul manualelor proiectului Bio- Environment…

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014‐2020 Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital…

Servicii de realizare a unui studiu de impact metode și tehnici de follow-up, propuneri de…

1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire…

Mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean şi funcţionari din cadrul primărilor din Dâmboviţa au participat…

Mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean şi funcţionari din cadrul primărilor din Dâmboviţa au participat…

S-a întâmplat ieri conferința care a marcat finalul unui proiect european derulat de Consiliul Județean…

Consiliul Județean Dâmbovița a finalizat implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European “Standarde înalte de…

Proiectul “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” este cofinanţat din Fondul…

Pregătire la nivel european a administrației publice din județul Dâmbovița”  aceasta a fost tema conferiunţei…

Proiect PODCA: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici” 1. Proiectul: “Standarde înalte…

Dezvoltare curricule programe de instruire și susținerea a 7 sesiuni de câte 3 zile pentru…

Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism va avea loc în ziua de 25.06. … Servicii…

Consiliul Județean Dâmbovița derulează, în perioada 27 septembrie 2013 – 27 noiembrie 2014, proiectul numit:…

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița,…

Proiect PODCA: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici” 1. Proiectul: “Standarde înalte…

Servicii de asistență și consultanță pentru identificarea programelor în vederea accesării fondurilor structurale

ITLUL PROIECTULUI: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRE-ŞCOLAR ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/61130 FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din…

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013…

Titlul Proiectului „Soluție inovativă pentru participarea șomerilor pe piața muncii” Contract nr. POSDRU/100/5.1./G/ 76484 Fonduri…

GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa POSDRU/87/1.3/S/61130 Dezvoltarea resurselor umane…

Fonduri structurale și de coeziune Servicii de consultanță, elaborarea cererii de finanțare și obținerea finanțării…

Organizare Conferință Internațională de Turism “Bucegi – Investiție în Viitor” 22 -24.04.2009, având ca obiective:…

Contract de servicii cu Consiliul Județean Dambovița Nr.124/22.04.2009