Proiect PODCA: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici”

  1. 1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Cod SMIS: 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 1 Consiliul Judeţean Dâmboviţa UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Instrumente Structurale 2007-2013
  2. 2. Proiectul “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”, cod SMIS 21890 este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.025.500 lei, din care: • 871.675 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; • 20.510 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăirea durabilă a eficacităii organizatorice a administraiilor locale în judeul Dâmbovia, prin furnizarea unor înalte standarde de cunotine i expertiză pentru funcionarii publici cu funcii de conducere, în crearea imaginii unităilor administrativ-teritoriale i în medierea i negocierea disputelor i conflictelor în administraia publică. Pregătirea corespunzătoare a grupului intă va sprjini activităţile de reorganizare, prin dezvoltarea practicilor de management i prin consolidarea unei capacităţi susţinute de formare pentru administraţia publică din judeul Dâmbovia. 2 Grupul ţintă al proiectului este format din: • angajaţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa • funcţionari publici şi personal contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului. Rezultate obtinute: • Studii privind situaia actuală a profilului leader-ului în administraia publică; a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ teritorială i a principalelor cazuri conflictuale precum i rezolvarea acestora în administraia publică din judeul Dâmbovia; • Raport privind evaluarea contextului eficacităii organizaionale în administraia publică; • Analiză a necesităilor de formare a personalului implicat în studiile de caz efectuate pentru grupurile intă. Analiza va reprezenta punctul de plecare în elaborarea şi finalizarea curriculelor celor 3 tipuri de cursuri ce vor fi furnizate grupului ţintă; • Ghid de îmbunătăire durabilă a eficacităii organizaionale i management strategic”; • 3 curricule de curs cu următoarele tematici: leadership în administraia publică, crearea « imaginii » unităii administrativ-teritoriale, medierea i negocierea disputelor i conflictelor în administraia publică; • Formarea a 525 de angajai din administratia publică locală pe cele trei tematici.
  3. 3. Raport privind evaluarea contextului eficacităii organizaionale în administraia publică În cadrul proiectului s-au realizat trei studii privind situaia actuală a profilului liderului în administraia publică, a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ-teritorială i a principalelor cazuri conflictuale, precum i rezolvarea acestora în administraia publică din judeul Dâmbovia pe baza cărora a fost elaborat Raportul privind evaluarea contextului eficacităii organizaionale în administraia publică, precum i un Ghid de îmbunătăire durabilă a eficacităii organizaionale i management strategic. 3 Concluzii formulate în studiile realizate în cadrul proiectului au fost: • În ceea ce privete preocuparea la nivelul structurilor de conducere pentru dezvoltarea unei strategii de leadership, părerile variază, astfel: 37,5% consideră că există în mare măsură, pe când 30% consideră că există în mică măsură, iar restul consideră că nu există (5%) sau nu au cunotină de acestea (27,5%). • Principalele calităi ale unui lider sunt: viziunea, integritatea, corectitudinea, creativitatea. • Referitor la serviciile publice oferite de primării 43.59% dintre respondeni considera că sunt informai asupra serviciilor oferite de primărie cu mare promptitudine i cu suficiente informaii, 38.46% dintre acetia sunt informai din când în când, iar 12.82% nu sunt informai deloc.
  4. 4. • 25.64% dintre respondeni considera ca pentru crearea unui sistem eficient si performant al Administraiei publice locale in folosul cetăenilor, ar trebui să se pună accent pe următoarele: – Să se acorde mai multa atenie i respect contribuabililor – Nediscriminarea cetăenilor – Modernizarea sistemelor informatice ale unităilor administrativ-teritoriale prin 4 introducerea posibilităii plăii online a impozitelor – Materializarea promisiunilor din campaniile electorale – Rezolvarea problemelor contribuabililor – Comunicarea si informarea eficienta a cetăenilor • Motivul principal al apariiei unor conflicte între angajai i contribuabili, este „numărul redus de personal faă de necesităi”. • Comunicarea conflictuală presupune, printre altele, lipsa unor calităi (interesul pentru celălalt, înelegerea, mintea deschisă , compasiunea , respectul , onestitatea).
  5. 5. Ghidul de îmbunătăire durabilă a eficacităii organizaionale si management strategic Ghidul elaborat se dorete a reprezenta materiale utile pentru funcionarii publici i experţii din administraiile publice locale, în stabilirea si conceperea strategiilor viitoare, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării serviciilor şi metodelor de management în administraţia publică. Ghidul conine următoarele capitole: 1. Analiza procesului de îmbunătăţire organizatorică în structuri publice europene 2. Evaluarea contextului existent 3. Practici de leadership eficient şi eficace 4. Crearea imaginii unităţii administrative 5. Medierea şi negocierea disputelor în administraţia publică 6. Caracteristici şi strategii în administraţia publică 7. Bune practici şi studii de caz din spaţiul administrativ European 8. Principiile dezvoltării durabile i egalităii de anse Proiectul pune accent pe pregătirea la nivel european a administraiei din judeul Dâmbovia, pentru a deveni mai transparentă, mai credibilă, mai eficientă i orientată spre cetăean. În cadrul proiectului au participat 525 de angajai din administratia publică locală la cursurile de formare pe următoarele tematici: leadership în administraia publică, crearea « imaginii » unităii administrativ-teritoriale, medierea i negocierea disputelor i conflictelor în administraia publică. ¾ Obiectivele programului de instruire în domeniul leadership în administraţia publică au 5 fost: 1. Organizarea şi sistematizarea problematicii ledershipului în corelaie cu aportul pe care acesta îl aduce în dezvoltarea sectorului public.
  6. 6. 2. Identificarea percepiei angajailor Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului Dâmboviţa faţă de conceptul de leadership şi faţă de situaţia liderului în administraţia publică din judeţ. 3. Identificarea i stabilirea standardului de performană necesar unui lider i aplicarea acestor standarde în activitatea curentă a administraiei publice. 4. Creterea nivelului de cunotine al cursanilor despre concepte precum: funciile ledershipului, liderul ca factor de schimbare, rolul liderului în procesul decizional, eficiena muncii în echipă i rolul liderului în managementul echipelor, elemente privind motivarea i motivaia angajailor, managementul timpului , importana comunicării în activitatea eficientă a unui lider de succes. În acest domeniu au fost pregătii 175 de persoane, fiind organizate 7 sesiuni de instruire a câte 25 participani. ¾ Obiectivele programului de instruire în domeniul crearea « imaginii » unităţii 6 administrativ-teritoriale au fost: 1, Identificarea percepiei angajailor Consiliului Judeean Dâmbovia, a funcionarilor publici i personalului contractual din cadrul autorităilor locale ale judeului Dâmbovia faă de conceptul de creare i dezvoltare a imaginii instituiei publice, din punctul de vedere al cetăeanului, precum i al managementului instituiei. 2, Cunoaterea modului în care angajaii instituiei publice pot aciona în vederea creării unei imagini corecte a instituiei – Codul de conduită al funcionarilor publici. 3, Cunoaterea principalelor priorităi actuale în ceea ce privete reforma administraiei publice. 4, Informarea participanilor referitor la preocupări internaionale privind reforma administraiei publice i la concepte moderne privind crearea i importana unei imagini publice corecte a instituiei publice. 5, Cunoaterea principalelor norme legale privind implementarea sistemului de control intern/managerial i relevana acestui sistem pentru eficientizarea activităii instituiei publice. 6, Creterea nivelului de cunotine al cursanilor despre concepte precum: responsabilitate i răspundere publică, responsabilitate socială pentru instituiile publice, marketingul serviciilor publice, managementul schimbării în instituia publică, importana comunicării în crearea imaginii instituiei i în relaia cu cetăeanul i cu ceilali factori interesai.
  7. 7. ¾ Obiectivele programului de instruire în domeniul medierea i negocierea disputelor i 7 conflictelor în administraia publică au fost: 1. Identificarea percepiei angajailor Consiliului Judeean Dâmbovia, a funcionarilor publici i personalului contractual din cadrul autorităilor locale ale judeului Dâmbovia faă de conceptul de mediere i negociere a disputelor i conflictelor din instituiile în care activează; 2. Cunoaterea de către cursani a principalelor concepte referitoare la conflicte, definiii, caracteristici, modele, efecte i teorii specifice, tipologii i niveluri de conflict, etapele rezolvării conflictelor, diagnoza conflictelor; 3. Cunoaterea surselor psihologice, sociale i organizaionale ale conflictelor; 4. Familiarizarea cursanilor cu principalele stiluri, strategii, tactici, metode i tehnici de abordare i rezolvare sau evitare a conflictelor. 5. Identificarea principalelor cazuri conflictuale în cadrul administraiei publice locale, identificarea naturii, originii, a părilor implicate i a modalităilor de soluionare utilizate în cazurile conflictuale din administraia publică locală; 6. Creterea nivelului de cunotine al cursanţilor despre concepte precum; negocierea şi medierea conflictelor, dimensiunea psihosocială a negocierii, caracteristici ale situaiilor de negociere, ştiină şi artă în negociere, modalităţi de comunicare şi tipuri de negociere, procesul medierii i rolul mediatorului, sisteme alternative de soluţionare a disputelor şi conflictelor.
  8. 8. 8 Implementarea proiectului a contribuit la: ¾ îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţiile locale în judeţul Dâmboviţa ¾ dobândirea de către grupurile ţintă a unor noi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării propriei activităţi, conducând în mod firesc la servicii de o calitate superioară oferite comunităţilor locale ¾ realizarea unor ghiduri, rapoarte, curricule, care vor putea fi utilizate în pregătirea şi actualizarea cunoştinţelor pentru viitori angajaţi ai administraţiilor locale ¾ realizarea unor contacte şi schimburi de experienţa între angajaţi ai administraţiilor locale de pe raza judeţului Dâmboviţa _ _ _ Titlul proiectului: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” SMIS 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European Editor: CONSILIUL JUDEEAN DÂMBOVIŢA Data publicării: octombrie 2014 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

sursa : https://www.slideshare.net