Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, în calitate de Beneficiar, alături de SC Mondo Consulting & Training SRL, în calitate de Partener, anunță lansarea oficială a proiectului “Implică-te în dialogul social pentru ocupare și formare!”, cod SMIS 305039. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027.

Prezentul proiect se adresează nevoilor specifice ale organizatiilor societatii civile privind consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare în regiunea București-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului vizează:

Creșterea capacității organizațiilor societății civile din regiunea București-Ilfov pentru consolidarea dialogului social și civic și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, prin sprijinirea unui număr de 30 entități din grupul țintă vizând îmbunătățirea managementului organizațional, digitalizarea activităților, aplicarea de măsuri active de ocupare, servicii suport, dezvoltarea de parteneriate, coaliții și rețele de bune practici, cooperare transnațională, transfer de bune practici și asigurarea de 30 de entități active cu capacitate consolidată pentru activități specifice pieței muncii.

                     Rezultatele proiectului sunt urmatorele:

 • 30 de asociații, fundații, federații identificate și selectate în grupul țintă cu sediul în regiunea București-Ilfov, sprijinite pentru creșterea capacității organizatiilor în perioada de implementare a proiectului;
 • 70 de persoane fizice selectate în grupul țintă, cu domiciliul/resedința în regiunea mai dezvoltată București Ilfov, care vor participa la programele de pregătire;
 • 1 studiu privind nevoile de creșterea a capacității entităților din grupul țintă și a participanților persoane fizice din entitățile selectate pentru implicare activă în dialogul social pentru ocupare și formare;
 • 30 de ONG-uri active din grupul țintă care și-au consolidat capacitatea și au dezvoltat activități specifice pieței muncii în perioada de implementare a proiectului, beneficiind de servicii de sprijin și suport pentru promovarea și realizarea serviciilor pe piața muncii, sprijin pentru îmbunătățirea managementului organizațional, planificării strategice și suport pentru îmbunătățirea gestionării relației cu membrii, în primele 7 luni de implementare;
 • 30 de entități active din grupul țintă cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii prin acțiuni de digitalizare vizând modernizarea infrastructurii soft, prin implementarea unui model de mediere electronică a muncii;
 • 30 de entități active din grupul țintă sprijinite pentru creșterea capacității organizatiilor și cu capacitatea consolidată pentru activități specifice pieței muncii care vor beneficia de implementarea procedurii de acreditare cu standardul ISO14001 în domeniul dezvoltării durabile și a economiei verzi;

 • 30 entități din grupul țintă active care și-au consolidat capacitatea în perioada de implementare a proiectului și au dezvoltat parteneriate în domeniul ocupării și formării, coaliții, rețele naționale și internaționale de bune practici privind dialogul social în ocupare și formare;
 • 70 de persoane fizice selectate în grupul țintă participă în programe de pregătire prin cursuri specializate de formare profesională a adulților autorizate ANC, cursuri neautorizate, seminare, ateliere, instruiri, schimb de bune practici;
 • 1 vizită la sediul Comisiei Europene și participare la Conferința internațională cu tema „Democrația participativă în UE, exemple de bune practici în dialogul social pentru ocupare și formare” în vederea consolidării capacității celor 30 de entități din grupul țintă, în dezvoltarea dialogului național și european cu instituții ale Comisiei Europene – DG Employment și CESE precum și cu ONG-uri europene cu bune practici în ocupare și formare;
 • 30 entități din grupul țintă sprijinite în perioada de implementare a proiectului privind implementarea temelor orizontale egalitatea de șanse între femei și bărbați, nediscriminarea, accesibilitatea persoanelor cu handicap prin participare la cursul informal „Ocuparea și formarea pe piața muncii în contextul SE și PEDS (Pilonul european al drepturilor sociale)” și la seminarul cu tema: ”Promovarea managementului diversității și incluziunii la ocuparea forței de muncă”; elaborarea și diseminarea pe scară largă a unui flyer cu prezentarea documentelor internaționale menționate;
 • 30 entități din grupul țintă sprijinite în perioada de implementare a proiectului pentru dezvoltarea capacității de acțiune privind implementarea temei secundare „Contribuția la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde”;
 • 30 entități selectate în grupul țintă din regiunea de implementare a proiectului sprijinite în perioada de implementare a proiectului prin participare la campanii/actiuni de informare și conștientizare pentru promovarea serviciilor pe piața muncii.

Eligibilitatea grupului tinta:

 • ONG-uri înființate conform OG 26/2000 care au sediul social legal în regiunea București-Ilfov, iar în documentele statutare au ca obiective implementarea de măsuri privind stimularea ocupării prin măsuri de informare, consiliere, mediere pe piața muncii, formare profesională a adulților, ocupare pe cont propriu prin antreprenoriat, stimularea dialogului civic pe piața muncii;
 • persoane fizice – personal angajat/membrii din structurile de conducere ale ONG-urilor selectate în grupul țintă.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 24 de luni (01.05.2024 – 30.04.2026), având un buget total în valoare de 4.879.949,20 lei, din care 1.906.559,79 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE+, 2.859.839,68 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 113.549,73 lei reprezintă cofinanțarea partenerului.

Date de contact pentru mai multe detalii:

e-mail: implica-te@mondo-consulting.ro

tel: 031 425 64 26