Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism va avea loc în ziua de 25.06. … Servicii de audit pentru proiectul „Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publiciinstrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”.