Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”

Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR”

Contract număr: POSDRU/87/1.3/S/61130

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa

ANUNT

In cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar” POSDRU/87/1.3/S/61130, implementat de ISJ Dambovița în calitate de beneficiar și CCD Dambovița, ISJ Suceava, ISJ Alba, Reggio Children Italia și Mondo Consulting SRL in calitate de parteneri, se vor organiza, in perioada noiembrie 2012 – martie 2013 următoarele cursuri de formare acreditate:

1. Cursul : Noi abordări în educația timpurie – nr. de ore: 69 – nr. credite: 17/ 18 – tematica: Limbajele expresive în procesul de învăţare, Predare, învățare, evaluare – noi abordări în educația timpurie; Predare, învățare, evaluare – noi abordări în educația timpuri; Educaţie şi cultură artistică: limbajul grafic¸ Între semne şi scriitură sau despre cum abordează copiii codul scrierii; Arhitectura și pedagogia în dialog-copii, spații, relații; Grădinița ca organizație

2. Cursul: Ascultare și relaționare în educația timpurie – diferențele în dialog – nr. de ore: 20 – nr. credite: 5 – tematica: Principii de bază și fundamente teoretice în educația timpurie – modele de bune practici; Observare, interpretare, documentare și evaluare și rolul lor în procesul învățării; Diferențele în dialog – pedagogia pentru copiii cu nevoi speciale

Ambele cursuri includ și 3 zile de formare în Italia, la Reggio Emilia.

Se pot inscrie persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– educator/profesor pentru învățământ preșcolar titular

– cel puțin gradul didactic defintiv

– interes pentru dezvoltarea profesională din perspectiva modernizării educației timpurii.

Pentru înscriere se vor depune la sediul Gradinitei nr. 21 Botoşani (str. Octav Băncilă nr. 11, Botoşani) următoarele documente (la Dna Prof. Ciura Aurelia):

– Curriculum vitae – format EuroPass;

– Copie de pe cartea de identitate ( pentru verificarea domiciliului) – Scrisoare de intenție ( ½ pag.).

– Copie de pe documentul de titularizare ca educatoare

– Adeverinta de la unitatea unde este incadrat

Termen de finalizare a înscrierii: 08.10.2012

Date de contact: Prof. Aurelia Ciura; tel: 0740 314 502; tel. fix: 0231 514 384

Inspector Şcolar General Adjunct,

Prof. Marilena Mardare

Coordonator local proiect,

Prof. Aurelia Ciura

sursa: http://www.isjbotosani.ro/