Dezvoltare curricule programe de instruire și susținerea a 7 sesiuni de câte 3 zile pentru cursul: “Medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică” pentru proiectul “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătațire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”