Consiliul Județean Dâmbovița derulează, în perioada 27 septembrie 2013 – 27 noiembrie 2014, proiectul numit: Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița. E vorba de un proiect european finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013.

Între mai multe obiective generoase, una din intențiile proiectului sună așa: Se va acorda o importanță deosebită pentru pregătirea personalului cu funcții de conducere, pentru a-i transforma în adevărați lideri. În sensul ăsta, s-au realizat trei studii despre profilul liderului în administrația publică, precum și a imaginii pe care o percepe contribuabilul despre unitatea administrativ-teritorială. Studiile s-au întocmit pe baza unor chestionare pe grupuri-țintă: angajații Consiliului Județean, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul autorităților locale ale județului Dâmbovița.

Onoare muncii!