Pregătire la nivel european a administrației publice din județul Dâmbovița”  aceasta a fost tema conferiunţei de presă  organizată  de conducerea CJ Dâmboviţa,în cadrul cărei au fost prezentate rezultatele    proiectului “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”.575 de funcţionari publici şi personal contractual din instituţiile publice dâmboviţene au urmat pentru o perioadă de 14 luni, cursuri de instruire în vederea creşterii eficienţei serviciilor publice.

 
Proiectul “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” este cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administratrive 2007-2013. Valoarea proiectului este de 1.025.500,00 lei, din care contribuţia CJ Dâmboviţa este de 20.510 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa, prin furnizarea unor standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici cu funcţii de conducere, în crearea imaginii unităţilor administrativ-teritoriale şi în medierea şi negocierea disputelor şi conflictelor în administraţia publică. Pe lângă instituţiile subordonate CJ Dâmboviţa, în proiect au fost implicate şi cel puţin 30 de primării de pe raza judeţului.Ca urmare a derulării şi implementării acestui proiect, se preconizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţiile locale în judeţul Dâmboviţa, dobândirea de către grupurile ţintă a unor noi competenţe, abilităţi şi cunoştinţe, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării propriei activităţi, conducând în mod firesc la servicii de o calitate superioară oferite comunităţilor locale, realizarea unor ghiduri, rapoarte, curricule, care vor putea fi utilizate în pregătirea şi actualizarea cunoştinţelor pentru viitori angajaţi ai administraţiilor locale şi realizarea unor contacte şi schimburi de experienţa între angajaţi ai administraţiilor locale de pe raza judeţului Dâmboviţa.