Servicii de realizare a unui studiu de impact metode și tehnici de follow-up, propuneri de urmărire a evoluției socio-profesionale a grupului țintă – rezultat al bunelor practici din cadrul proiectului “Alege o carieră în turism-ospitalitate-calificarea și recalificarea angajaților din Regiunea Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov”. In cadrul proiectului “Alege o carieră în turism – ospitalitate – calificarea…

Mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean şi funcţionari din cadrul primărilor din Dâmboviţa au participat la o suită de cursuri de formare profesională iniţiate în cadrul unui proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile, sub titulatura „Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici,instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiei locale în…

Consiliul Județean Dâmbovița a finalizat implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 21890 Valoarea…

Pregătire la nivel european a administrației publice din județul Dâmbovița”  aceasta a fost tema conferiunţei de presă  organizată  de conducerea CJ Dâmboviţa,în cadrul cărei au fost prezentate rezultatele    proiectului “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”.575 de funcţionari publici…

Dezvoltare curricule programe de instruire și susținerea a 7 sesiuni de câte 3 zile pentru cursul: “Medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică” pentru proiectul “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătațire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”

Consiliul Județean Dâmbovița derulează, în perioada 27 septembrie 2013 – 27 noiembrie 2014, proiectul numit: Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița. E vorba de un proiect european finanțat prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013. Între…

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică. Grupul ţintă al proiectului a fost format din:…

Proiect PODCA: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici” 1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Cod SMIS: 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative…

Servicii de asistență și consultanță pentru identificarea programelor în vederea accesării fondurilor structurale

ITLUL PROIECTULUI: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRE-ŞCOLAR ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/61130 FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 PERIOADA DE DERULARE: 2010-2013 SITE-UL PROIECTULUI: www.inlumeamareacelormici.ro PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting &…

Page 0 of 21 2