Titlul Proiectului „Soluție inovativă pentru participarea șomerilor pe piața muncii” Contract nr. POSDRU/100/5.1./G/ 76484 Fonduri structurale și de coeziune Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți mobilitatea geografică și ocupațională, în vederea ocupării, a 100 șomeri pe termen lung din regiunea Sud Est

Fonduri structurale și de coeziune Servicii de consultanță, elaborarea cererii de finanțare și obținerea finanțării pentru proiectul “Standarde înalte de cunoștințe și expertiăa pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”

Organizare Conferință Internațională de Turism “Bucegi – Investiție în Viitor” 22 -24.04.2009, având ca obiective: să reprezinte un eveniment la scară națională, să elaboreze un model de acțiune pentru dezvoltarea unui pol turistic, să atragă resurse pentru investițiile în polul turistic de la diverși posibili parteneri internaționali, transferul bunelor practici europene pentru dezvoltarea turismului la…

Contract de servicii cu Consiliul Județean Dambovița Nr.124/22.04.2009

Page 2 of 2 1 2