Servicii de realizare a unui studiu de impact metode și tehnici de follow-up, propuneri de urmărire a evoluției socio-profesionale a grupului țintă – rezultat al bunelor practici din cadrul proiectului “Alege o carieră în turism-ospitalitate-calificarea și recalificarea angajaților din Regiunea Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov”. In cadrul proiectului “Alege o carieră în turism – ospitalitate – calificarea…

Dezvoltare curricule programe de instruire și susținerea a 7 sesiuni de câte 3 zile pentru cursul: “Medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică” pentru proiectul “Standarde înalte de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătațire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică. Grupul ţintă al proiectului a fost format din:…

Proiect PODCA: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici” 1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Cod SMIS: 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative…

Servicii de asistență și consultanță pentru identificarea programelor în vederea accesării fondurilor structurale

ITLUL PROIECTULUI: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRE-ŞCOLAR ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/61130 FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 PERIOADA DE DERULARE: 2010-2013 SITE-UL PROIECTULUI: www.inlumeamareacelormici.ro PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting &…

Titlul Proiectului „Soluție inovativă pentru participarea șomerilor pe piața muncii” Contract nr. POSDRU/100/5.1./G/ 76484 Fonduri structurale și de coeziune Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți mobilitatea geografică și ocupațională, în vederea ocupării, a 100 șomeri pe termen lung din regiunea Sud Est

Fonduri structurale și de coeziune Servicii de consultanță, elaborarea cererii de finanțare și obținerea finanțării pentru proiectul “Standarde înalte de cunoștințe și expertiăa pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”

Contract de servicii cu Consiliul Județean Dambovița Nr.124/22.04.2009