Fonduri structurale și de coeziune

Servicii de consultanță, elaborarea cererii de finanțare și obținerea finanțării pentru proiectul “Standarde înalte de cunoștințe și expertiăa pentru funcționarii publici, instrument strategic de îmbunătățire durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița”