Consiliul Județean Dâmbovița a finalizat implementarea proiectului finanțat din Fondul Social European “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 21890

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.025.500 lei, din care:

  • 871.675 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  •   20.510 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică.

Grupul ţintă al proiectului este format din angajaţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa ;i funcţionari publici şi personal contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului Dâmboviţa.

Printre rezultatele obținute se numără studii privind situația actuală a profilului leader-ului în administrația publică; a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ teritorială și a principalelor cazuri conflictuale precum și rezolvarea acestora în administrația publică din județul Dâmbovița.

Implementarea  proiectului a contribuit la:

  • îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţiile locale în judeţul Dâmboviţa;
  • dobândirea de către grupurile ţintă a unor noi competenţe, abilităţi și cunoștințe, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării propriei activităţi, conducând în mod firesc la servicii de o calitate superioară oferite comunităţilor locale;
  • realizarea unor ghiduri, rapoarte, curricule, care vor putea fi utilizate în pregătirea şi actualizarea cunoştinţelor pentru viitori angajaţi ai administraţiilor locale;
  • realizarea unor contacte şi schimburi de experienţa între angajaţi ai administraţiilor locale de pe raza judeţului Dâmboviţa.

În derularea activităților au fost promovate obiectivele dezvoltării durabile și s-a respectat principul egalităţii de şanse.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 14 luni  și a inclus instruirea a 525 de angajați din administratia publică locală.

Sursa: gazetadambovitei.ro