Identificarea unui program, evaluare si analiza comparativa a oportunitatilor de finantare:

 • Finantari nerambursabile
 • Ajutor de stat
 • Fonduri de investitii
 • Alte surse de finantare specifice organizatiei dumneavoastra

Elaborarea, planificarea si scrierea proiectului de finantare, inclusiv:

 •  Studii de piata / marketing
 •  Planuri de afaceri
 •  Studii de fezabilitate
 •  Analize economice
 •  Proiecte si expertize tehnice
 •  Dosare de achizitii
 •  Dosare de cerere de prefinantare/ plata/ rambursare

Consultanta si management de proiect national si international in toate etapele proiectului, inaintea depunerii cererii de finantare, in implementare si in faza de evaluare a rezultatelor

 Elaborare studii, ghiduri, strategii, metodologii, proceduri, prognoze, analize etc.

 Organizare de evenimente

 Productie publicitara

 Realizare website-uri si instrumente IT

Identificare parteneri nationali si internationali pentru proiecte.

 Concepere campanii de promovare

 Formare profesionala

 Asistenta in demararea si derularea afacerilor in Romania pentru firme straine