Titlul Proiectului

„Soluție inovativă pentru participarea șomerilor pe piața muncii”

Contract nr. POSDRU/100/5.1./G/ 76484

Fonduri structurale și de coeziune

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți mobilitatea geografică și ocupațională, în vederea ocupării, a 100 șomeri pe termen lung din regiunea Sud Est