ITLUL PROIECTULUI: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRE-ŞCOLAR

29ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/61130
FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
PERIOADA DE DERULARE: 2010-2013
SITE-UL PROIECTULUI: www.inlumeamareacelormici.ro
PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting & Training, Reggio Children IT
OBIECTIV GENERAL / SCOP: Promovarea transferului de experienţe şi de bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar.
ROLUL/SARCINILE CCD ÎN PROIECT: Furnizorul programelor de formare