PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014‐2020 Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Denumire proiect: „Start UP for Change! Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, Cod MySMIS 128457 C O M…

1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Cod SMIS: 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 1 Consiliul Judeţean Dâmboviţa UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL…

Ședința Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism va avea loc în ziua de 25.06. … Servicii de audit pentru proiectul „Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa”.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională” Titlul proiectului: „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR” Contract număr:…