PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014‐2020
Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”
Denumire proiect: „Start UP for Change! Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, Cod MySMIS 128457

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

– F I N A L I Z A R E  P R O I E C T–

04.02.2023

„Start UP for Change! Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”

AGRAFICS COMMUNICATION S.R.L, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu MONDO
CONSULTING & TRAINING S.R.L., anunță finalizarea proiectului cu titlul „Start UP for Change!
Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, cod mysmis 128457.

Obiectivul general al proiectului a constat in consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera autosustenabila prin cresterea numarului de entitati de economie sociala in regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenia, Nord-Est si Sud-Vest in vederea stimularii integrarii pe piata fortei de
munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si a combaterii saraciei, prin infiintarea de intreprinderi sociale si crearea de noi locuri de munca.
Rezultatele realizate ca urmare a implementarii activitatilor din cadrul proiectului:
‐ Îmbunătățirea compețențelor în domeniul antreprenoriatului social pentru 109 de persoane care au avut intenția să înființeze o întreprindere socială și care au participat la programul de formare antreprenorială specifică;
‐ -Creșterea nivelului de instruire și dezvoltarea competențelor și abilităților pentru 105 persoane care au avut intentia să înființeze o întreprindere social și care au participat la programele de formare în domenii relevante întreprinderilor sociale.
‐ -Dezvoltarea antreprenoriatului social prin furnizarea de servicii personalizate de consiliere pentru înființarea a 25 de întreprinderi de economie socială în cele 4 regiuni;
‐ Sprijinirea înființării și funcționării a 25 de intreprinderi sociale în regiunile Nord-Est, Nord-Vest,
Sud-Est si Sud-Muntenia
‐ Crearea a 101 de noi locuri de muncă durabile și de calitate în cadrul intreprinderilor de economie socială nou înființate în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est și Sud-Muntenia;

‐ Realizarea analizei economiei sociale la nivel regional cuprinzând cele 4 regiuni de implementare ale proiectului.
Valoarea totală a proiectului a fost de 13,776,268,46 lei, din care 11,541,432.54 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 2,036,723.23 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă dinbugetul național și 198,112.69 lei reprezintă valoarea confinanțării eligibile a partenerilor.
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social Europeanprin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020