S-a întâmplat ieri conferința care a marcat finalul unui proiect european derulat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) și intitulat generos: Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.025.500 lei, din care:

 • 675 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 510 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea durabilă a eficacității organizatorice a administrațiilor locale în județul Dâmbovița, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici cu funcții de conducere, în crearea imaginii unităților administrativ-teritoriale și în medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică.

Grupul ţintă al proiectului a fost format din:

 • angajaţi ai Consiliului Judeţean Dâmboviţa
 • funcţionari publici şi personal contractual din cadrul autorităţilor locale ale judeţului Dâmboviţa.

Rezultate obtinute:

 • Studii privind situația actuală a profilului leader-ului în administrația publică; a imaginii percepute de contribuabil referitor la unitatea administrativ teritorială și a principalelor cazuri conflictuale precum și rezolvarea acestora în administrația publică din județul Dâmbovița;
 • Raport privind evaluarea contextului eficacității organizaționale în administrația publică”;
 • Analiză a necesităților de formare a personalului implicat în studiile de caz efectuate pentru grupurile țintă. Analiza va reprezenta punctul de plecare în elaborarea şi finalizarea curriculelor celor 3 tipuri de cursuri ce vor fi furnizate grupului ţintă;
 • Ghid de îmbunătățire durabilă a eficacității organizaționale și management strategic”; ghidul se va realiza pe baza documentaţiei şi experienţelor rezultate din activitatea de analiză și studii. Ghidul va fi prezentat în seminarul de diseminare. Ghidul va constitui un material important pentru funcţionarii publici și experţii din administrațiile publice;
 • 3 curricule de curs cu următoarele tematici: leadership în administrația publică, crearea « imaginii » unității administrativ-teritoriale, medierea și negocierea disputelor și conflictelor în administrația publică;
 • Instruirea a 525 de angajați din administratia publică locală pe cele trei tematici.

Implementarea  proiectului a contribuit la:

 • îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de administraţiile locale în judeţul Dâmboviţa;
 • dobândirea de către grupurile ţintă a unor noi competenţe, abilităţi și cunoștințe, în scopul îmbunătăţirii şi eficientizării propriei activităţi, conducând în mod firesc la servicii de o calitate superioară oferite comunităţilor locale;
 • realizarea unor ghiduri, rapoarte, curricule, care vor putea fi utilizate în pregătirea şi actualizarea cunoştinţelor pentru viitori angajaţi ai administraţiilor locale;
 • realizarea unor contacte şi schimburi de experienţa între angajaţi ai administraţiilor locale de pe raza judeţului Dâmboviţa.

Proiectul s-a desfăşurat pe o perioadă de 14 luni.

Onoare muncii!

sursa : http://www.politica-broastei.ro/