Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin, imprunea cu SC Mondo Consulting & Training SRL, implementeaza proiectului “Implică-te în dialogul social pentru ocupare și formare!” PEO/56/P1/4.2/305039. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European+ prin Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027. Durata proiectuluiꓽ 24 luni, intre 01.05.2024 – 30.04.2026 Valoare totala proiectꓽ 4.879.949,20 lei, din care 1.906.559,79 lei…

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014‐2020 Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Denumire proiect: „Start UP for Change! Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, Cod MySMIS 128457 C O M…

Mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean şi funcţionari din cadrul primărilor din Dâmboviţa au participat la o suită de cursuri de formare profesională iniţiate în cadrul unui proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile, sub titulatura „Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici,instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiei locale în…

S-a întâmplat ieri conferința care a marcat finalul unui proiect european derulat de Consiliul Județean Dâmbovița prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (PODCA) și intitulat generos: Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa. Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA)…

Proiectul “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” este cofinanţat din Fondul Social European …  citeste mai mult ……………

Proiect PODCA: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici” 1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Cod SMIS: 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative…

GUVERNUL ROMĂNIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE POS DRU Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa POSDRU/87/1.3/S/61130 Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul preşcolar Proiect cofinanţat din prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie…