Scopul proiectului:  Diseminarea serviciilor informatice electronice, ca un mod de stimulare a utilizarii tehnologiilor de informare si comunicare   Principalele activitati ce se vor derula in Romania in cadrul proiectului: – adaptarea pachetului de training destinat invatamantului deschis si la distanta  TOOL & MODEL in limba romana – producerea unui CD-rom TOOL & MODEL in limba…

 Despre proiectul Bio- Environment & New Millennium  Partenerii in Proiect  Rezumatul manualelor proiectului Bio- Environment & New Millennium  Rezumate ale unor materiale de curs referitoare la alte proiecte de mediu ale UE  Despre cursurile de invatamant deschis  Cursuri de invatamant deschis complete  Legaturi Internet utile in domeniul mediului  Evenimente iminente in legatura cu proiectul Bio-Environment…

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014‐2020 Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Denumire proiect: „Start UP for Change! Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, Cod MySMIS 128457 C O M…

Servicii de realizare a unui studiu de impact metode și tehnici de follow-up, propuneri de urmărire a evoluției socio-profesionale a grupului țintă – rezultat al bunelor practici din cadrul proiectului “Alege o carieră în turism-ospitalitate-calificarea și recalificarea angajaților din Regiunea Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov”. In cadrul proiectului “Alege o carieră în turism – ospitalitate – calificarea…

1. Proiectul: “Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici, instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiilor locale în judeţul Dâmboviţa” Beneficiar: CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA Cod SMIS: 21890 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 1 Consiliul Judeţean Dâmboviţa UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL…

Mai mulţi angajaţi ai Consiliului Judeţean şi funcţionari din cadrul primărilor din Dâmboviţa au participat la o suită de cursuri de formare profesională iniţiate în cadrul unui proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile, sub titulatura „Standarde înalte de cunoştinţe şi expertiză pentru funcţionarii publici,instrument strategic de îmbunătăţire durabilă a eficacităţii organizatorice a administraţiei locale în…

Page 0 of 41 4