PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014‐2020 Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman Axa prioritară 4 ,,Incluziunea socială și combaterea sărăciei” Schema de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Denumire proiect: „Start UP for Change! Actiuni de sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale”, Cod MySMIS 128457 C O M…