ITLUL PROIECTULUI: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRE-ŞCOLAR ID/NUMĂR: POSDRU/87/1.3/S/61130 FORMA DE FINANŢARE: Cofinanţare din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 PERIOADA DE DERULARE: 2010-2013 SITE-UL PROIECTULUI: www.inlumeamareacelormici.ro PARTENERI: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, S.C. Mondo Consulting &…